Permohonan Ranting

Panduan & Arahan:

  1. Setiap ranting yang ditubuhkan hendaklah didaftarkan di Ibu Pejabat. Sila kemukakan permohonan kepada Setiausaha Pengelola Cabang untuk tujuan pengesahan di peringkat Cabang.
  2. Permohonan ini hendaklah dibuat oleh salah satu (1) Pemegang Jawatan Utama Ranting.
  3. Keanggotaan satu-satu ranting adalah sekurang-kurangnya dua puluh (20) orang anggota Cabang dan hendaklah disenaraikan bersama permohonan ini. Bagi permohonan yang dibuat oleh anggota sedia ada, mereka hendaklah melampirkan no anggota dalam senarai tersebut manakala permohonan daripada mereka yang baru memohon menjadi anggota Parti hendaklah melampirkan no id permohonan keanggotaannya.
  4. Sebagai syarat pendaftaran, pemohon hendaklah menjelaskan yuran pendaftaran ranting sebanyak RM100 untuk tempoh tiga (3) tahun. Pembayaran penuh hendaklah disertakan bersama permohonan ini.
  5. Setiap pendaftaran adalah untuk tempoh tiga (3) tahun dan ranting perlu memperbaharui pendaftarannya sebelum atau pada tarikh akhir tempoh kesahan pendaftarannya.
  6. Sila rujuk Peraturan Tetap Ranting seperti yang dikepilan bersama borang ini.

Butiran Ranting


Permohonan ini dibuat oleh:
Butiran PembayaranButiran akaun

No. akaun : 19901000076

Bank : Hong Leong Islamic Bank

Senarai Anggota Ranting


(Sila senaraikan sekurang-kurangnya 20 orang nama. Bagi anggota sedia ada hendaklah menyertakan no anggota dan bagi mereka yang baru memohon menjadi anggota baru hendaklah menyertakan no id permohonan keanggotaannya)

Bil. Nama No. KP Alamat No. Tel Email No. Anggota Tindakan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Senarai Pemegang Jawatan Utama Ranting


Bil. Jawatan Nama No.KP No. Tel Email No. Anggota
1
2
3
4
5
6